Es mereix una plaça!

I una patada als ous, per cert
I una patada als ous, per cert

Digues algo, per l'amor de Déu